Àicheadh

Tha am fiosrachadh seo air a thoirt seachad gun bharrantas, air a chuir an cèill no air a thuigsinn, ach a-mhàin gu bheilear a’ creidsinn gu bheil e ceart chun an eòlas as fheàrr aig Weadell Company Limited.Tha am fiosrachadh a tha air a thaisbeanadh air an Làrach-lìn seo co-cheangailte a-mhàin ri stuthan sònraichte a tha air an ainmeachadh an seo.Chan eil Weadell Co., Earranta a’ gabhail uallach laghail sam bith airson a bhith a’ cleachdadh no a bhith an urra ris an fhiosrachadh.Bu chòir don neach-cleachdaidh ath-sgrùdadh a dhèanamh air moladh sam bith ann an co-theacs sònraichte an cleachdaidh a tha san amharc gus faighinn a-mach a bheil e iomchaidh.